Knihy:
1. Wintr, J.: Principy českého ústavního práva (s dodatkem principů práva evropského a mezinárodního), Eurolex Bohemia, Praha 2006
1a.
Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, 2. vydání, Aleš Čeněk, Plzeň 2013
1b.
Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, 3. vydání, Aleš Čeněk, Plzeň 2015
1c. Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, 4. vydání, Aleš Čeněk, Plzeň 2018
1d.
Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, 5. vydání, Aleš Čeněk, Plzeň 2020 (obsah a ukázka)
1e. Wintr, J.:
Principy českého ústavního práva, 6. vydání, Aleš Čeněk, Plzeň 2023
2. Wintr, J.: Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva, Nakladatelství Karolinum, Praha 2006 (plný text, v lepším rozlišení část 1, 2, 3 a 4)
3. Wintr, J.: Česká parlamentní kultura, Auditorium, Praha 2010 (plný text)
4. Wintr, J.: Metody a zásady interpretace práva, Auditorium, Praha 2013
4a. Wintr, J.:
Metody a zásady interpretace práva, 2. vydání, Auditorium, Praha 2019 (obsah a ukázka)
5. Wintr, J.: Proměny parlamentní kultury, Auditorium, Praha 2021 (obsah a ukázka; short version in English)

Knihy editované:
1. Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Volební právo a volební systémy – české cesty v kontextu zahraničních modelů, Sborník z výjezdního semináře Právnické fakulty UK (Pec pod Sněžkou, 6. – 9. 4. 2006), Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2006
2. Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Parlamentarismus. Sborník z výjezdního semináře Právnické fakulty UK, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2008
3. Gerloch, A.; Wintr, J. (ed.): Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR, Aleš Čeněk, Plzeň 2009
4. Wintr, J.; Kysela, J. (ed.): Pocta doktoru Marku Antošovi k 30. narozeninám, vlastním nákladem, Praha 2009
5. Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Volby, demokracie, politické svobody, Leges, Praha 2010
6. Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Parlamenty - funkce, kultura, procedury, Leges, Praha 2011
7. Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Sociální práva, Leges, Praha 2011
8. Gerloch, A.; Tryzna, J.; Wintr, J. (ed.): Metodologie interpretace práva a právní jistota, Aleš Čeněk, Plzeň 2012
9. Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Výkonná a soudní moc v demokratickém právním státě, Leges, Praha 2012
10. Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Ústavní právo v mezinárodním kontextu, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2013
11
. Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Rovnost a zákaz diskriminace v právní teorii a praxi, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2014
12. Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Ústavní rámec politiky,
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2014
13.
Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Ústavní teorie, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2015
14. Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Základní lidská práva a svobody, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2015
15. Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Ústavní právo a ekonomie, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2016
16. Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Vybrané problémy ústavního práva v historické perspektivě, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2016
17. Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Omezování svobod z důvodu veřejného zájmu
, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2017
18. Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Aktuální problémy demokracie,
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2017
19. Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Problémy parlamentarismu,
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2018
20. Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Poměřování základních práv,
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2018
21. Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Brexit v zrcadle ústavního práva, Leges, Praha 2019
22.
Žák Krzyžanková, K.; Kühn, Z.; Beran, K.; Maršálek, P.; Wintr, J.; Ondřejek, P.; Tryzna, J. (ed.): Právo jako multidimenzionální fenomén. Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám, Aleš Čeněk, Plzeň 2020
23. Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Ústavní
mantinely pro státní politiku, Leges, Praha 2020
24. Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Ústavní právo a koronavirus, Leges, Praha 2021
25. Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Základní práva a ústavní principy v judikatuře obecných soudů, Leges, Praha 2021
26. Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Volby a volební systémy, Leges, Praha 2021
27. Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Třetí Ústavní soud, Leges, Praha 2022
28. Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Vojna a mír, Leges, Praha 2022
29. Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Ústavní rámec vlastnictví, podnikání a sociálních práv, Leges, Praha 2023
30. Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Kulturní války z pohledu ústavního práva, Leges, Praha 2023

Učební pomůcky:
1. Gerloch, A.; El-Dunia, J.; Kišš, P.; Kühn, Z.; Maršálek, P.; Tryzna, J.; Wintr, J.: Seminární praktikum z teorie práva, Eurolex Bohemia, Praha 2004
1a. Gerloch, A.; Beran, K.; El-Dunia, J.; Kišš, P.; Kühn, Z.; Maršálek, P.; Tryzna, J.; Wintr, J.: Seminární praktikum z teorie práva, 2. vydání, Eurolex Bohemia, Praha 2006
2. Gerloch, A.; Beran, K.; El-Dunia, J.; Kühn, Z.; Maršálek, P.; Tryzna, J.; Wintr, J.: Praktikum teorie práva, Aleš Čeněk, Plzeň 2009
2a. Gerloch, A. a kol.: Praktikum teorie práva, 2. vydání, Aleš Čeněk, Plzeň 2017
2b.
Gerloch, A. a kol.: Praktikum teorie práva, 3. vydání, Aleš Čeněk, Plzeň 2022

Recenze mých knih:

Principy českého ústavního práva (2006)
- Právník č. 11/2007, str. 1236-1238 (Jan Kysela)
- Politologická revue č. 2/2007, str. 178-179 (Jana Reschová)
Říše principů (2006)
- Právny obzor č. 5/2007, str. 463-465 (Ján Svák)
Česká parlamentní kultura (2010)
-
Respekt, 7. 2. 2011 (Erik Tabery: Když parlament práší)
- Mladá fronta DNES, 9. 2. 2011, str. 10 (Tomáš Zahradníček: Pravidla českého parlamentu)
- Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století, č. 1/2011, str. 164-171 (Jan Bureš)
- Politologická revue, č. 1/2011, str. 123-125 (Jan Němec)
- Časopis pro právní vědu a praxi, č. 2/2012 (Markéta Klusoňová)
- Politologický časopis, č. 4/2012, str. 386-388 (Michal Kubát)
Metody a zásady interpretace práva (2013)
- Právník, č. 1/2014, str. 70-74 (Pavel Maršálek)
- Časopis pro právní vědu a praxi, č. 2/2014, str. 187-189 (Lukáš Hlouch)
Principy českého ústavního práva (3. vydání, 2015)
- Právník č. 12/2016, str. 1112-1114 (Jan Grinc)
Metody a zásady interpretace práva (2. vydání, 2019)
- Právník č. 3/2020, str. 263-281 (Martin Madej: Interpretace a soudcovská tvorba práva. Recenzní esej)
Proměny parlamentní kultury (2021)
- Časopis pro právní vědu a praxi č. 4/2022, str. 867-872 (Kateřina Ochodková)