Působení základních práv a svobod v právním řádu (volitelný předmět v LS s dr. Ondřejkem a s Mgr. Konůpkou a dalšími právníky Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP)
středa 18:00 - 20:00, místnost 403 (počínaje 26. únorem 2020)
Sylabus a program