Působení základních práv a svobod v právním řádu (volitelný předmět v LS s vládním zmocněncem Mgr. Konůpkou a dalšími právníky a právničkami Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP)
středa 18:00 - 20:00, místnost 348 (počínaje 19. únorem 2025)
Sylabus a program