Působení základních práv a svobod v právním řádu (volitelný předmět v LS s dr. Ondřejkem a s Mgr. Konůpkou a dalšími právníky Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP)
pátek 12:00 - 14:00, místnost 231 (počínaje 3. březnem 2018)
Sylabus a program