Politologie (přednášky (s kolegy) a semináře k povinnému předmětu v ZS)
v akademickém roce 2023/2024 nevyučuji

Program přednášek v zimním semestru 2022/2023
Anotace, literatura, pokyny ke zkoušce
Dvě přednášky o politických stranách a stranických systémech z r. 2011 (zachytil a dotvořil Kristián Léko)
Audiopřednáška o vývoji českého politického, volebního a stranického systému po roce 1989 (z prosince 2020)

Sylabus semináře v zimním semestru 2022/2023
Text k současné české politice
Ústavněprávní úvahy nad sněmovními volbami 2006
Vládní návrh novely volebního zákona z března 2009 (tisk 758)
Sartori o volebních systémech
Text o poloprezidentském systému
John Rawls: Teorie spravedlnosti I.
John Rawls: Teorie spravedlnosti II.
Jan Wintr: Základy práva EU (2018)
Ústavní soudnictví a politika (text Jana Chmela)
Čl. 1 až 19 a 47 až 50 Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy na jednom (oboustranném) listě
Michael Sandel: Argumenty pro rovnost / John Rawls
Michael Sandel: Spravedlnost a obecné dobro / Komunitarimus
Jan Wintr: Parlamentní kultura usměrněná a improvizovaná
Jan Wintr: Vláda a opozice v české Poslanecké sněmovně
Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích
Rozložení mandátů v České národní radě a v Poslanecké sněmovně
Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny 2013
Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny 2017
Systém voleb do Poslanecké sněmovny
Yascha Mounk: Ztracené iluze
Yascha Mounk: Krize liberální demokracie I.
Yascha Mounk: Krize liberální demokracie II.
S. Levitsky / D. Ziblatt: Indikátory autoritářského chování
Jan-Werner Müller: Logika populismu
Daniel Prokop: Populismus a demokracie (stačí str. 139-153)
Průběh legislativního procesu daňového balíčku (sněmovní tisk 509 z roku 2019)
Jednání Poslanecké sněmovny 5. prosince 2019 (písemné a ústní interpelace, auditní zpráva Evropské komise)