Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu (FF UK, výběrový předmět v ZS)
pátek 12:30 - 14:05, ve Voršilské 1, učebna 407 (počínaje 4. říjnem 2024)
(do předmětu jsou zváni i studenti Právnické fakulty a všech ostatních fakult UK; počet studentů PF UK ovšem max. 20)


Základní práva a svobody v českém právu (FF UK, výběrový předmět v LS)
pondělí 9:10 - 10:45, hlavní budova FF UK na náměstí Jana Palacha, učebna P217 (počínaje 17. únorem 2025)
(do předmětu jsou zváni i studenti Právnické fakulty a všech ostatních fakult UK; počet studentů PF UK ovšem max. 20)