Tyto jednoduché stránky mají sloužit k informování o mých přednáškách a seminářích na Právnické fakultě a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, o sylabech, textech k prostudování, úkolech, apod.

Dotazy mi, prosím, pište na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo zaklepejte na dveře místnosti 333,2 v budově PF UK, případně volejte na telefonní číslo 221 005 473. Konzultuji kdykoli po e-mailové či telefonické dohodě, rovněž je možné kdykoli zkusit zaklepat na dveře místnosti 333,2. Během semestru nadto konzultuji ve vypsaných konzultačních hodinách (viz níže). Kdykoli je možné se na mě obracet s dotazy e-mailem. Pro komplikovanější dotazy nebo vedení delší debaty je ale účelnější sjednat si osobní schůzku.

Informace o zkouškách a nahlížení do testů, nejsou-li na této stránce, naleznete zpravidla v informačním systému (SIS), na nástěnce SISu nebo v dokumentech katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy.


Konzultační hodiny v letním zkouškovém období: kdykoli po dohodě či zaklepání na dveře místnosti 333,2 osobně, telefonem nebo jiným podobným zařízením


Odkazy:
Wintr, J.: Česká parlamentní kultura, Auditorium, Praha 2010 (plný text)
Wintr, J.: Proměny parlamentní kultury, Auditorium, Praha 2021 (obsah a ukázka na stránkách nakladatelství Auditorium; short version in English)
Závěrečná doporučení k reformě jednacího řádu Poslanecké sněmovny z knihy Proměny parlamentní kultury
Závěry projektu TAČR Reakce právního systému ČR na pandemii Covid-19: policy paper č. 1 k ústavním změnám, policy paper č. 2 ke změnám zákonů a kniha

Výjezdní semináře:
35. Samospráva (Česká Kamenice, 28. července - 3. srpna 2024)


Studijní texty a aktualizované přehledy:

Systém voleb do Poslanecké sněmovny (studijní text)
Mimořádné stavy a omezování základních práv během nich (studijní text)
Aktualizovaný přehled rozsudků NSS podle pandemického zákona
Představitelé některých evropských států od roku 1990 na jednom listě
Přehled šachových zahájení na dvou (oboustranných) listech
Svévolně selektované sportovní statistiky

Důležité právní texty v malém formátu:
Ústava České republiky na jednom (oboustranném) listě (+ tschechische Verfassung auf Deutsch)
Listina základních práv a svobod na jednom listě (+ tschechische Grundrechtscharta auf Deutsch)
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech na jednom (oboustranném) listě (jen hmotněprávní ustanovení)
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod včetně protokolů na jednom listě (jen hmotněprávní ustanovení)
Smlouva o Evropské unii, Smlouva o fungování EU a Listina základních práv EU na osmi (oboustranných) listech
Čl. 1 až 19 a 47 až 50 Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy na jednom (oboustranném) listě
Listina základních práv EU na jednom listě
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej na dwóch (dwustronnych) arkuszach
Verfassung der Tschechischen Republik (auf einem beidseitigen Blatt) + Charta der Grundrechte und Freiheiten (auf einem Blatt)
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (auf drei beidseitigen Blättern)
Ústava Slovenskej republiky (na dvoch obojstranných listoch)
Ústava USA na jednom (oboustranném) listě
Charta Spojených národů na jednom (oboustranném) listě
Všeobecná deklarace lidských práv OSN na jednom listě
Deklarace práv člověka a občana z 26. srpna 1789 na jednom listě
Severoatlantická smlouva

Zkouškové otázky:
Otázky k postupové zkoušce z teorie práva s podotázkami na jednom listě
Otázky k postupové zkoušce z ústavního práva s podotázkami na jednom listě
Otázky ke státní zkoušce z ústavního práva s podotázkami na jednom listě


Prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
profesor na katedře teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, soudce Ústavního soudu

Kabinet: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1, místnost 333,2
Telefon: +420 221 005 473
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.