Významné nálezy Ústavního soudu k předmětům Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu, Základní práva a svobody v českém právu a Politický kontext soudní moci I

Tato stránka obsahuje zejména nálezy Ústavního soudu, sloužící jako podklady pro výběrové předměty ÚPOL FF UK Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu a Základní práva a svobody v českém právu a volitelný předmět KPS PF UK Politický kontext soudní moci I. Některé nálezy jsou zde v plném znění ve formátu Microsoft Word a jejich části, které budeme rozebírat, jsou zpravidla označeny tučně. Programy předmětů naleznete v sylabech.

Nálezy, usnesení a stanoviska Ústavního soudu České republiky
 1. nález Pl. ÚS 19/93, č. 14/1994 Sb. (k zákonu o protiprávnosti komunistického režimu)
 2. nález Pl. ÚS 35/93, č. 49/1994 Sb. (k bezplatnému vzdělávání na základních a středních školách)
 3. nález Pl. ÚS 43/93, č. 91/1994 Sb. (k trestnosti hanobení ústavních orgánů a k návrhu prezidenta na zrušení zákona)
 4. nález Pl. ÚS 9/94, č. 207/1994 Sb. (ke státnímu občanství)
 5. nález Pl. ÚS 4/94, č. 214/1994 Sb. (k anonymnímu svědkovi a principu proporcionality) úryvek z části II/a
 6. nález Pl. ÚS 25/94, č. 165/1995 Sb. (k bezplatnému vzdělávání na základních školách)
 7. nález Pl. ÚS 26/94, č. 296/1995 Sb. (k působnosti NKÚ)
 8. nález III. ÚS 276/96 z 22. 10. 1996 a další (k právu být volen do Senátu a k čl. 22 Listiny)
 9. nález Pl. ÚS 21/96, č. 63/1997 Sb. (k zákazu retroaktivity)
 10. nález Pl. ÚS 25/96, č. 88/1997 Sb. (k uzavírací klauzuli při volbách do Poslanecké sněmovny)
 11. nález Pl. ÚS 23/97, č. 299/1997 Sb. (k ústavní zdravotnické péči bez svolení soudu)
 12. nález Pl. ÚS 33/97, č. 30/1998 Sb. (k prezidentovu vetu)
 13. nález Pl. ÚS 19/98, č. 38/1999 Sb. (k odepření vojenské služby)
 14. nález Pl. ÚS 13/99, č. 233/1999 Sb. (k platům soudců)
 15. nález Pl. ÚS 3/2000, č. 231/2000 Sb. (zrušení vyhlášky o nájemném z bytu)
 16. nález Pl. ÚS 9/2000, č. 52/2001 Sb. (k soudnímu přezkumu sankcí za přestupky)
 17. nález Pl. ÚS 42/2000, č. 64/2001 Sb. (k volebnímu systému při volbách do Poslanecké sněmovny)
 18. nález Pl. ÚS 53/2000, č. 98/2001 Sb. (zrušení ročního příspěvku na mandát ve výši 1 milión Kč)
 19. nález Pl. ÚS 16/99, č. 276/2001 Sb. (ke správnímu soudnictví)
 20. nález Pl. ÚS 59/2000, č. 278/2001 Sb. (k nezávislosti ČNB)
 21. nález Pl. ÚS 14/01, č. 285/2001 Sb. (ke jmenování guvernéra ČNB)
 22. nález Pl. ÚS 9/01, č. 35/2002 Sb. (k lustracím)
 23. nález Pl. ÚS 33/01, č. 145/2002 Sb. (k zákazu retroaktivity v daňovém právu)
 24. nález Pl. ÚS 7/02, č. 349/2002 Sb. (k nezávislosti soudců)
 25. nález Pl. ÚS 36/01, č. 403/2002 Sb. (k pojmu ústavního pořádku České republiky) jen část VII
 26. nález Pl. ÚS 8/02, č. 528/2002 Sb. (k regulaci nájemného)
 27. nález Pl. ÚS 6/02, č. 4/2003 Sb. (ke vztahu státu a církví)
 28. nález II. ÚS 405/02 z 3. 6. 2003 (Slovenské důchody I)
 29. nález III. ÚS 459/03 z 20. 8. 2004 (k právu rodičů odmítat léčbu dítěte)
 30. nález III. ÚS 252/04 z 25. 1. 2005 (Slovenské důchody III)
 31. nález Pl. ÚS 73/04, č. 140/2005 Sb. (k poctivosti volební kampaně, kauza Nádvorník)
 32. nález I. ÚS 367/03 z 15. 3. 2005 (k mezím svobody projevu, Rejžek vs. Vondráčková)
 33. nález Pl. ÚS 45/04, č. 239/2005 Sb. (k vazbě a čl. 5 Evropské úmluvy)
 34. nález Pl. ÚS 21/04, č. 240/2005 Sb. (k právům vlastníka kulturní památky)
 35. nález Pl. ÚS 13/05, č. 283/2005 Sb. (k výkladu pojmu „volební zákon“ v čl. 40 Ústavy)
 36. nález Pl. ÚS 24/04, č. 327/2005 Sb. (k obecnosti zákonů – jezy na Labi)
 37. stanovisko Pl. ÚS-st. 21/05, č. 477/2005 Sb. (k restituční tečce)
 38. nález IV. ÚS 146/04 z 4. 4. 2005 (Šlouf vs. Respekt)
 39. nález I. ÚS 453/03 z 11. 11. 2005 (k mezím svobody projevu, Zeman vs. Brezina)
 40. nález IV. ÚS 412/04 ze 7. 12. 2005 (k omezení svéprávnosti)
 41. nález Pl. ÚS 50/04, č. 154/2006 Sb. (k evropskému právu – Cukerné kvóty III)
 42. nález Pl. ÚS 20/05, č. 252/2006 Sb. (k regulaci nájemného a protiústavní nečinnosti zákonodárce)
 43. nález Pl. ÚS 18/06, č. 397/2006 Sb. (k odvolávání předsedů soudů)
 44. nález Pl. ÚS 42/04, č. 405/2006 Sb. (k zápočtu let péče o dítě v důchodovém pojištění)
 45. nález Pl. ÚS 37/04, č. 419/2006 Sb. (k převrácení důkazního břemene u diskriminace)
 46. nález Pl. ÚS 66/04, č. 434/2006 Sb. (k tzv. eurozatykači)
 47. nález II. ÚS 53/06 z 12. 9. 2006 (k odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu prezidentem republiky)
 48. nález II. ÚS 566/05 z 20. 9. 2006 (k normativní síle judikatury)
 49. nález I. ÚS 481/04 z 3. 10. 2006 (k anonymnímu svědkovi)
 50. nález Pl. ÚS 17/06 z 12. 12. 2006 (k přidělení soudce Bureše k Nejvyššímu soudu)
 51. nález I. ÚS 768/06 z 12. 12. 2006 (k vadám obecních voleb v Brně-Králově Poli)
 52. nález III. ÚS 887/06 z 10. 1. 2007 (k vadám obecních voleb v Praze 10)
 53. nález IV. ÚS 553/06 z 30. 1. 2007 (k právu na azyl)
 54. nález Pl. ÚS 61/04, č. 16/2007 Sb. (k právu na stávku)
 55. nález Pl. ÚS 77/06, č. 37/2007 Sb. (k tzv. přílepkům)
 56. nález Pl. ÚS 55/05, č. 65/2007 Sb. (k platům soudců)
 57. nález IV. ÚS 23/05 ze 17. 7. 2007 (k reportáži České televize o komunistické soudkyni)
 58. nález Pl. ÚS 87/06 z 12. 9. 2007 (ke jmenování místopředsedy Nejvyššího soudu)
 59. nález Pl. ÚS 78/06, č. 307/2007 Sb. (k nabytí od nevlastníka)
 60. nález Pl. ÚS 53/04, č. 341/2007 Sb. (k rozdílnému věku odchodu do důchodu mužů a žen)
 61. nález II. ÚS 377/04 z 6. 9. 2007 (k nevydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti)
 62. nález Pl. ÚS 45/06, č. 20/2008 Sb. (k normotvorbě obcí)
 63. nález Pl. ÚS 24/07, č. 88/2008 Sb. (k proceduře přijetí zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů)
 64. nález Pl. ÚS 83/06, č. 116/2008 Sb. (zrušení částí zákoníku práce)
 65. nález Pl. ÚS 25/07, č. 160/2008 Sb. (k Ústavu pro studium totalitních režimů)
 66. nález Pl. ÚS 2/08, č. 166/2008 Sb. (k protiústavnosti zrušení nemocenského v prvních třech dnech)
 67. nález Pl. ÚS 1/08, č. 251/2008 Sb. (k ústavnosti zdravotnických poplatků)
 68. nález Pl. ÚS 12/07, č. 355/2008 Sb. (k odnětí pasu a svobodě pohybu obviněného)
 69. nález Pl. ÚS 11/08 z 23. 9. 2008 (k právu na ochranu zdraví a přezkumu lékařských posudků)
 70. nález Pl. ÚS 19/08, č. 446/2008 Sb. (ústavnost Lisabonské smlouvy I)
 71. nález I. ÚS 2477/08 ze 7. 1. 2009 (o Schwarzenberské hrobce)
 72. nález II. ÚS 1975/08 ze 12. 1. 2009 (extrémní nesoulad mezi skutkovými zjištěními a právními závěry u vraždy)
 73. nález III. ÚS 905/06 z 22. 1. 2009 (ke stanovení výše nájemného soudem)
 74. nález Pl. ÚS 24/08, č. 124/2009 Sb. (k obecnosti zákonů – letiště Ruzyně)
 75. stanovisko Pl. ÚS-st.-27/09, č. 136/2009 Sb. (k náhradě za nucené omezení vlastnického protiústavní regulací nájemného)
 76. nález Pl. ÚS 35/08, č. 151/2009 Sb. (k bezúhonnosti a právu podnikat)
 77. nález II. ÚS 1945/08 z 2. 4. 2009 (k právu dítěte být slyšeno ohledně ústavní výchovy)
 78. usnesení Pl. ÚS 57/06 ze 17. 4. 2009 (odmítnutí návrhu senátorů k protiústavnosti volebního systému)
 79. nález Pl. ÚS 1/09 z 28. 7. 2009 (obnova řízení po rozsudku ESLP Melich a Beck proti ČR)
 80. nález Pl. ÚS 29/08, č. 181/2009 Sb. (ke stanovení daní a „rdousícímu efektu“)
 81. nález I. ÚS 420/09 z 3. 6. 2009 (k principům právního státu)
 82. nález I. ÚS 557/09 z 18. 8. 2009 (k omezení svéprávnosti)
 83. nález Pl. ÚS 27/09, č. 318/2009 Sb. (o ústavnosti ústavního zákona o zkrácení volebního období Sněmovny, kauza Melčák)
 84. nález Pl. ÚS 29/09, č. 387/2009 Sb. (ústavnost Lisabonské smlouvy II)
 85. nález IV. ÚS 956/09 z 22. 10. 2009 (kauza „justiční mafie“, právo na zákonného soudce)
 86. nález Pl. ÚS 6/07, č. 66/2010 Sb. (k postavení vlády v demisi)
 87. nález Pl. ÚS 2/10, č. 123/2010 Sb. (k svobodnému přístupu k soudním rozsudkům)
 88. nález Pl. ÚS 8/07, č. 135/2010 Sb. (zrušení redukčních hranic pro výpočet důchodu)
 89. nález Pl. ÚS 6/10, č. 163/2010 Sb. (k povinnosti propustit obviněného z vazby po vyhlášení zprošťujícího rozsudku)
 90. nález Pl. ÚS 3/09, č. 219/2010 Sb. (k prohlídce jiných prostor a pozemků)
 91. nález Pl. ÚS 58/05, č. 230/2010 Sb. (k územní samosprávě a regulaci hostinců)
 92. nález Pl. ÚS 9/07, č. 242/2010 Sb. (k restitucím církevního majetku)
 93. nález Pl. ÚS 15/09, č. 244/2010 Sb. (ke lhůtě na popření otcovství)
 94. nález Pl. ÚS 39/08, č. 294/2010 Sb. (k funkčním obdobím předsedů soudů)
 95. nález Pl. ÚS 28/09, č. 368/2010 Sb. (k územní samosprávě a regulaci hostinců)
 96. stanovisko Pl. ÚS-st.-31/10, č. 426/2010 Sb. (k prohlídce jiných prostor a pozemků, časové účinky nálezu)
 97. nález I. ÚS 2661/10 z 2. 11. 2010 (k právu dítěte být slyšeno při rozhodování o střídavé výchově)
 98. nález I. ÚS 517/10 z 15. 11. 2010 (k poskytování informací o členství soudců v KSČ)
 99. stanovisko Pl. ÚS-st.-30/10, č. 439/2010 Sb. (k odebrání stěru a vzorku vlasů a k zákazu nucení k sebeobvinění)
 100. nález Pl. ÚS 57/10 z 18. 1. 2011 (k uplácení voličů v Krupce)
 101. nález III. ÚS 449/06 z 3. 2. 2011 (k očkování a náboženské výhradě svědomí)
 102. nález Pl. ÚS 55/10, č. 80/2011 Sb. (k legislativní nouzi)
 103. nález Pl. ÚS 24/10, č. 94/2011 Sb. (k uchovávání a používání údajů o elektronické komunikaci)
 104. nález Pl. ÚS 52/10 z 29. 3. 2011 (k obvodům v pražských komunálních volbách)
 105. nález Pl. ÚS 53/10, č. 119/2011 Sb. (ke stavebnímu spoření)
 106. nález Pl. ÚS 43/10, č. 130/2011 Sb. (k testu proporcionality a omezení procesní způsobilosti)
 107. nález Pl. ÚS 6/11 ze 4. 5. 2011 (k obecním volbám v Karlově Studánce)
 108. nález Pl. ÚS 17/10 , č. 232/2011 Sb. (k ústavní konformitě snížení platu státních zástupců)
 109. nález Pl. ÚS 16/11, č. 267/2011 Sb. (k platům soudců)
 110. nález Pl. ÚS 56/10, č. 293/2011 Sb. (k regulaci hracích automatů a samosprávě obcí)
 111. nález II. ÚS 1969/10 z 27. 12. 2011 (k platnosti usnesení oblastního sněmu ODS na Praze 5)
 112. nález Pl. ÚS 24/11, č. 43/2012 Sb. (k přístupu k údajům o telekomunikačním provozu v trestním řízení)
 113. nález Pl. ÚS 5/12 z 31. 1. 2012 (k překročení pravomoci Soudního dvora EU, Slovenské důchody XVII)
 114. nález I. ÚS 1586/09 z 6. 3. 2012 (k právu na ochranu osobnosti, Viewegh vs. Aha!)
 115. nález Pl. ÚS 54/10, č. 186/2012 Sb. (k protiústavnosti zrušení nemocenského v prvních třech dnech podruhé)
 116. nález Pl. ÚS 17/11, č. 220/2012 Sb. (k retroaktivitě zdanění solárních elektráren)
 117. nález Pl. ÚS 1/12, č. 437/2012 Sb. (k povinnosti vykonávat veřejnou službu a zákazu nucených prací)
 118. nález Pl. ÚS 27/12 z 10. 1. 2013 (k právu kandidovat v přímé volbě prezidenta)
 119. usnesení Pl. ÚS 4/13 z 5. 3. 2013 (k amnestii prezidenta republiky)
 120. usnesení Pl. ÚS 17/13 z 27. 3. 2013 (k řízení o velezradě prezidenta republiky)
 121. nález Pl. ÚS 6/13, č. 112/2013 Sb. (k regulaci hracích automatů a samosprávě obcí)
 122. nález Pl. ÚS 10/13, č. 177/2013 Sb. (k majetkovému vyrovnání s církvemi)
 123. nález Pl. ÚS 36/11, č. 238/2013 Sb. (k nadstandardům a poplatkům ve zdravotnictví)
 124. nález Pl. ÚS 13/12, č. 259/2013 Sb. (k zákonnému zmocnění určit množství omamné látky)
 125. usnesení Pl. ÚS 23/13 z 10. 12. 2013 (k přezkoumatelnosti zákona o Ústavním soudu)
 126. nález I. ÚS 2208/13 z 11. 12. 2013 (k délce vazby Davida Ratha)
 127. nález Pl. ÚS 22/13, č. 22/2014 Sb. (k účinnosti zákona předcházející den vyhlášení)
 128. nález I. ÚS 2482/13 z 26. 5. 2014 (ke střídavé výchově)
 129. nález I. ÚS 59/14 z 30. 5. 2014 (k procesním právům spolku na ochranu přírody)
 130. nález I. ÚS 2211/13 z 18. 6. 2014 (k souběhu extradičního a azylového řízení)
 131. nález Pl. ÚS 28/13, č. 161/2014 Sb. (k platům soudců)
 132. nález Pl. ÚS 31/13, č. 162/2014 Sb. (ke slevě na dani pro pracující důchodce)
 133. usnesení Pl. ÚS 2/14 z 19. 8. 2014 (k pětiprocentní klauzuli ve sněmovních volbách)
 134. usnesení Pl. ÚS 17/14 z 13. 1. 2015 (k parlamentnímu disciplinárnímu řízení)
 135. nález Pl. ÚS 19/14, č. 97/2015 Sb. (k povinnému očkování)
 136. nález Pl. ÚS 16/14, č. 99/2015 Sb. (k povinnému očkování a školkám)
 137. nález Pl. ÚS 14/14, č. 176/2015 Sb. (k pětiprocentní klauzuli v evropských volbách)
 138. nález II. ÚS 164/15 z 5. 5. 2015 (k zákazu shromáždění a ochraně práv dětí)
 139. nález I. ÚS 3018/14 z 16. 6. 2015 (k nepostižitelnosti parlamentních projevů)
 140. nález Pl. ÚS 21/14, č. 199/2015 Sb. (k zákonu o státní službě)
 141. nález I. ÚS 1891/13 z 11. 8. 2015 (k diskriminaci Romů)
 142. nález III. ÚS 1213/13 z 22. 9. 2015 (k diskriminaci Romů)
 143. nález II. ÚS 3626/13 z 16. 12. 2015 (k efektivnímu vyšetřování obchodování s lidmi)
 144. nález I. ÚS 1253/14 z 22. 12. 2015 (k očkování a světské výhradě svědomí)
 145. nález Pl. ÚS 15/14, č. 71/2016 Sb. (k vázanosti právním názorem vyššího soudu v téže věci)
 146. nález Pl. ÚS 14/15, č. 87/2016 Sb. (k výši platů a nezávislosti členů NKÚ)
 147. nález Pl. ÚS 7/15, č. 234/2016 Sb. (k zákazu osvojení registrovaným partnerem)
 148. nález Pl. ÚS 18/15, č. 271/2016 Sb. (ke skokovému zdanění vysokopříjmových důchodců)
 149. nález Pl. ÚS 20/15 z 19. 7. 2016 (k platům soudců)
 150. nález Pl. ÚS 5/16, č. 393/2016 Sb. (k neudělení státního občanství kvůli bezpečnosti státu)
 151. nález II. ÚS 443/16 z 25. 10. 2016 (k zápisu polského absolventa do seznamu koncipientů)
 152. nález Pl. ÚS 28/16, č. 95/2017 Sb. (k blokování nelegálního hazardu na internetu)
 153. usnesení Pl. ÚS 29/16 z 13. 6. 2017 (k přestupkové imunitě ústavních soudců)
 154. nález Pl. ÚS 34/15, č. 245/2017 Sb. (k tzv. sedacím vyhláškám)
 155. nález Pl. ÚS 21/16, č. 282/2017 Sb. (k shromažďovacímu právu a uzavírce)
 156. nález Pl. ÚS 2/17, č. 313/2017 Sb. (k nedotknutelnosti obydlí a kontrole kotlů)
 157. usnesení III. ÚS 3565/16 z 5. 9. 2017 (k zveřejňování záznamu zloděje, kauza ekolo.cz)
 158. nález IV. ÚS 1378/16 ze 17. 10. 2017 (k přístupu k informacím o platech úředníků)
 159. nález Pl. ÚS 26/16, č. 8/2018 Sb. (k zákonu o elektronické evidenci tržeb)
 160. nález Pl. ÚS 11/17, č. 60/2018 Sb. (k financování politických stran)
 161. usnesení Pl. ÚS 46/17 z 3. 1. 2018 (k právu kandidovat na prezidenta republiky)
 162. nález I. ÚS 2637/17 z 23. 1. 2018 (k povinnosti kraje zajistit dostupnost sociální péče)
 163. nález Pl. ÚS 7/17, č. 81/2018 Sb. (k zákazu kouření v restauracích)
 164. nález Pl. ÚS 6/17, č. 99/2018 Sb. (k dluhové brzdě a právu na územní samosprávu)
 165. nález Pl. ÚS 15/16, č. 116/2018 Sb. (k objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla za přestupky řidiče)
 166. nález II. ÚS 1152/17 z 11. 6. 2018 (k subsidiaritě trestní represe)
 167. nález Pl. ÚS 36/17 z 19. 6. 2018 (k rozhodování o porušení amnestijní podmínky)
 168. nález Pl. ÚS 24/17, č. 235/2018 Sb. (o omezení výdělečné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů)
 169. nález Pl. ÚS 18/17, č. 261/2018 Sb. (k zákonné regulaci národních parků)
 170. nález III. ÚS 3910/17 z 16. 10. 2018 (k vnitřním záležitostem církví)
 171. nález I. ÚS 2647/16 z 20. 11. 2018 (k omezení osobní svobody ve zdravotnickém zařízení)
 172. nález Pl. ÚS 41/17, č. 16/2019 Sb. (k vyloučení soudního přezkumu v azylových a cizineckých věcech)
 173. nález Pl. ÚS 27/16, č. 51/2019 Sb. (k povinnosti obchodních řetězců darovat potraviny do potravinových bank)
 174. nález III. ÚS 2634/18 z 15. 1. 2019 (ke svobodě shromažďovací a návštěvě čínského prezidenta)
 175. nález Pl. ÚS 32/17, č. 71/2019 Sb. (k zákonu o registru smluv)
 176. nález Pl. ÚS 21/17, č. 89/2019 Sb. (k zákazu billboardů podél dálnic)
 177. nález Pl. ÚS 37/16, č. 119/2019 Sb. (k prodejní době o státních svátcích)
 178. nález II. ÚS 2077/17 z 26. 3. 2019 (k vyšetření zákroku proti demonstrantům na Šumavě)
 179. nález I. ÚS 4178/18 z 2. 4. 2019 (ke komunálním volbám ve Strakonicích I)
 180. nález II. ÚS 3212/18 ze 17. 4. 2019 (k svobodě projevu a diskriminaci při podnikání, Rusové v hotelu)
 181. nález II. ÚS 2843/18 z 30. 4. 2019 (k ambulantnímu ochrannému léčení a nedotknutelnosti osoby)
 182. nález III. ÚS 3564/18 z 28. 5. 2019 (ke svobodě projevu kritičky pochodu Prague Pride)
 183. nález Pl. ÚS 45/17, č. 161/2019 Sb. (Data retention III)
 184. nález Pl. ÚS 39/17, č. 212/2019 Sb. (k soudnímu přezkumu neudělení státního občanství)
 185. nález Pl. ÚS 34/17, č. 224/2019 Sb. (k právu zřizovat soukromé školy)
 186. nález Pl. ÚS 44/18, č. 225/2019 Sb. (k posuzování vlivů prioritních staveb na životní prostředí)
 187. usnesení IV. ÚS 1767/19 z 9. 8. 2019 (ke komunálním volbám ve Strakonicích II)
 188. nález Pl. ÚS 5/19, č. 303/2019 Sb. (ke zdanění církevních restitucí)
 189. nález II. ÚS 474/19 z 5. 11. 2019 (k pomluvě a subsidiaritě trestní represe)
 190. nález Pl. ÚS 31/17, č. 30/2020 Sb. (k rozdílné výši přídavku na dítě)
 191. nález Pl. ÚS 4/17, č. 148/2020 Sb. (k zákonu o střetu zájmů, lex Babiš)
 192. nález Pl. ÚS 38/17, č. 149/2020 Sb. (ke zpřístupnění přiznání o majetku podle zákona o střetu zájmů)
 193. nález II. ÚS 2299/19 z 2. 4. 2020 ( k zákazu mučení a extradici do Číny)
 194. nález Pl. ÚS 30/16, č. 254/2020 Sb. (k zákonu o významné tržní síle)
 195. usnesení Pl. ÚS 7–8/20 a Pl. ÚS 10–16/20 (ke krizovým opatřením vlády a dalším opatřením za nouzového stavu)
 196. nález III. ÚS 2300/18 z 12. 5. 2020 (Tomio Okamura vs. Reflex)
 197. nález Pl. ÚS 4/20 (k přechodným ustanovením v přestupkovém zákoně)
 198. nález Pl. ÚS 10/17 (k registru dlužníků)
 199. nález Pl. ÚS 24/19 (ke snížení odměn uvolněných zastupitelů)
 200. nález Pl. ÚS 21/20 (k retroaktivnímu odkladu placení nájemného)
 201. usnesení Pl. ÚS 102/20 (ke krizovým opatřením vlády a náboženské svobodě)
 202. usnesení Pl. ÚS 2/21 z 26. 1. 2021 (k brzkému vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny)
 203. nález IV. ÚS 3076/20 z 2. 2. 2021 (k povinnosti omlouvat se za prezidentovy výroky, kauza Šarapatka)
 204. nález Pl. ÚS 44/17 (k systému voleb do Poslanecké sněmovny)
 205. nález Pl. ÚS 106/20, č. 123/2021 Sb. (k protiústavnosti krizového opatření vlády)
 206. usnesení Pl. ÚS 12/21 z 16. 3. 2021 (k pravomoci Ústavního soudu přezkoumat vyhlášení nouzového stavu)
 207. nález Pl. ÚS 98/20 (k výhradě zákona a množství většímu než malé)
 208. nález Pl. ÚS 87/20, č. 232/2021 Sb. (k daňovému balíčku na rok 2020 a předčasnému ukončení sněmovní rozpravy)
 209. nález Pl. ÚS 6/21 (k vetu a nepodpisu prezidenta republiky)
 210. nález III. ÚS 3339/20 (k právu na informace a úhradě)
 211. nález IV. ÚS 767/21 (k posuzování krádeží za nouzového stavu)
 212. nález Pl. ÚS 40/17 (k protiústavnosti bezdoplatkových zón)
 213. nález II. ÚS 1022/21 (k právům účastníků shromáždění)
 214. nález III. ÚS 2116/21 (k neudělení státního občanství)
 215. nález II. ÚS 1854/20 (k právu na odměnu za pracovní pohotovost během přestávky)
 216. nález III. ÚS 1765/21 (k právu na spravedlivý proces v sociálních věcech)
 217. nález I. ÚS 668/21 (k právu na adekvátní satisfakci za nepravdivá tvrzení, kauza Kaiser)
 218. nález II. ÚS 1886/21 (k právu na účinné vyšetřování a právu na život, kauza Štrougal)
 219. nález Pl. ÚS 1/20 (k rodičovskému příspěvku)
 220. nález Pl. ÚS 20/21 (k pandemickému zákonu)
 221. nález Pl. ÚS 34/21 (k soudnímu přezkumu krizových opatření vlády)
 222. usnesení Pl. ÚS 28/21 (k disciplinárnímu řízení proti poslanci – kauza Volný)
 223. nález Pl. ÚS 39/18 (k liniovému zákonu)
 224. nález III. ÚS 3006/21 (k povinnosti stíhat nenávistné projevy)
 225. nález Pl. ÚS 2/20 + II. ÚS 2460/19 (k rodnému číslu a změně pohlaví)