Oba semestry

Teorie práva
(semináře k povinnému předmětu v ZS i LS)
zimní semestr
pondělí 16:00 - 18:00, místnost 405 (počínaje 9. říjnem 2017)
úterý 14:00 - 16:00, místnost 231 (počínaje 10. říjnem 2017)
letní semestr
pondělí 14:00 - 16:00, místnost 403 (počínaje 26. únorem 2018)
úterý 14:00 - 16:00, místnost 401 (počínaje 27. únorem 2018)

Vědecký seminář z teorie práva a ústavního práva (volitelný předmět vedený prof. Gerlochem v ZS i LS)
pondělí 18:00 - 20:00, místnost 38 (počínaje 26. únorem 2018)


Zimní semestr

Politologie (přednášky (s kolegy) a semináře k povinnému předmětu v ZS)
přednáška ve čtvrtek 8:00 - 10:00, místnost 100 (počínaje 3. říjnem 2017)
seminář v úterý 12:00 - 14:00, místnost 304 (lichý kalendářní týden, počínaje 10. říjnem 2017)

Politický kontext soudní moci I (povinně volitelný předmět s dr. Antošem a prof. Kyselou v ZS)
pondělí 14:00 - 16:00, místnost 348 (počínaje 9. říjnem 2017)

Tvorba a interpretace zákonů (povinně volitelný předmět v ZS)
středa 17:00 (!) - 18:30, místnost 243 (počínaje 11. říjnem 2017)

Obecné základy právní vědy (Ph.D.) (povinný předmět s kolegy v ZS)
pondělí 14:00 - 18:00, místnost 319 (jednou za dva týdny, počínaje 2. říjnem 2017)


Letní semestr

Právní filosofie (povinně volitelný předmět s prof. Gerlochem, doc. Kühnem, prof. Kyselou, doc. Maršálkem a dr. Ondřejkem v LS)
pondělí 8:15 - 10:00, místnost 101 (počínaje 26. únorem 2018)

Čtení k právnímu a politickému myšlení (volitelný předmět v LS)
úterý 16:00 - 18:00, místnost 402 (počínaje 27. únorem 2018)

Vybrané otázky politického myšlení (povinně volitelný předmět s prof. Kyselou a dalšími v LS)
pondělí 16:00 - 18:00, místnost 319 (počínaje 26. únorem 2018)

Právo a literatura (povinně volitelný předmět s kolegy v LS)
středa 18:00 - 20:00, místnost 305 (počínaje 28. únorem 2018)

Působení základních práv a svobod v právním řádu (volitelný předmět v LS s dr. Ondřejkem a s Mgr. Konůpkou a dalšími právníky Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP)
pátek 12:00 - 14:00, místnost 231 (počínaje 3. březnem 2018)

Deutsch-Tschechisches Rechtsseminar Berlin/Prag (volitelný předmět v LS, dvoutýdenní blokový letní seminář studentů Humboldtovy a Karlovy univerzity)