Významná rozhodnutí dalších soudů k předmětům Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu, Základní práva a svobody v českém právu a Politický kontext soudní moci I

Tato stránka obsahuje zejména rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, rozsudky a usnesení Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu a jiných soudů sloužící jako podklady pro výběrové předměty ÚPOL FF UK Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu a Základní práva a svobody v českém právu a volitelný předmět KPS PF UK Politický kontext soudní moci I. Rozsudky jsou zde v plném znění ve formátu Microsoft Word nebo PDF. Programy předmětů naleznete v sylabech.

Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva
rozsudek velkého senátu ESLP z 19. 6. 2006, Hutten-Czapska proti Polsku č. 35014/97

rozsudek ESLP z 26. 10. 2006, č. 23848/04, Wallová a Walla proti ČR (k právu rodičů vychovávat své děti)
rozsudek ESLP z 21. 6. 2007, č. 23499/06, Havelka a další proti ČR (k právu rodičů vychovávat své děti)
rozsudek velkého senátu ESLP z 13. 11. 2007, č. 57325, D. H. a další proti ČR  (k romským dětem ve zvláštních školách)
rozsudek ESLP ze 14. 2. 2008, č. 55179/00, Glaser proti ČR (k zabaveným židovským obrazům)
rozsudek ESLP z 24. 7. 2008, Melich a Beck proti ČR (k právu na spravedlivý proces)
rozsudek ESLP z 27. 11. 2008, č. 298/07, Rashed proti ČR (zadržování egyptského azylanta)
rozsudek ESLP ze 4. 12. 2008, č. 19970/04, Husák proti ČR (k rozhodování o vazbě)
rozsudek ESLP ze 17. 2. 2011, č. 6268/08, Andrle proti ČR (k rozdílnému věku odchodu do důchodu mužů a žen)
rozsudek ESLP z 26. 5. 2011, č. 39822/07, Ťupa proti ČR (k držení ve zdravotnickém zařízení proti vůli člověka)
rozsudek ESLP z 16. 2. 2012, č. 23944/04, Eremiášová a Pechová proti ČR (k právu na život a účinnému vyšetřování)
rozsudek ESLP z 25. 7. 2013, č. 32133/11, Kummer proti ČR (k ponižujícímu zacházení při zadržení na policejní stanici)
rozsudek ESLP z 3. 7. 2014, č. 37926/05 a další, R & L, s. r. o., a ostatní proti ČR (k regulaci nájemného)

Rozsudky a usnesení Nejvyššího správního soudu
rozsudek NSS z 27. 4. 2006, sp. zn. 4 Aps 3/2005-35 (k nejmenování mladých čekatelů soudci)
usnesení NSS z 29. 6. 2006, sp. zn. Vol 50/2006-53 (volební stížnost Petra Pávka) jen část I a Va
rozsudek NSS z 5. 11. 2007, sp. zn. 8 As 51/2007 (Křišťálová noc I)
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 4. 3. 2009, sp. zn. Pst 1/2008 - 66 (nerozpuštění Dělnické strany)
rozsudek NSS z 28. 8. 2009, sp. zn. 7 As 29/2008-104 (k rozpuštění Komunistického svazu mládeže)
rozsudek NSS z 31. 8. 2009, sp. zn. 8 As 7/2008 – 116 (Křišťálová noc II)
rozsudek NSS z 21. 5. 2008, sp. zn. 4 Ans 9/2007-197 (k nejmenování mladých čekatelů soudci)
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 17. 2. 2010, sp. zn. Pst 1/2009 (rozpuštění Dělnické strany, zejména body 226-237, 262-263, 265-276, 325-329, 339, 347-360, 368, 383-385, 391, 446, 481-489 a 613-667)
rozsudek NSS z 9. 8. 2010, sp. zn. 4 Ao 4/2010-195 (k volebním obvodům v komunálních volbách v Praze)

rozsudek NSS z 26. 7. 2010, sp. zn. 2 As 54/2010 (k povinnosti mít psa na vodítku)
usnesení NSS z 10. 11. 2016, sp. zn. Vol 4/2016 (k neplatnosti volby senátorky Dernerové)
rozsudek NSS z 2. 3. 2017, sp. zn. 7 As 242/2016 (nejmenování profesora není nečinnost)
usnesení NSS z 21. 2. 2018, sp. zn. Vol 47/2018 (k volbě prezidenta republiky)

Rozsudky a usnesení Nejvyššího soudu a jiných soudů
rozsudek Nejvyššího soudu z 10. 3. 2005, sp. zn. 3 Tdo 1174/2004 (vydání knihy Mein Kampf)
rozsudek Krajského soudu v Praze z 5. 6. 2008, č. j. 36 C 8/2008-141 (kauza "justiční mafie") I a II část
usnesení Vrchního soudu v Praze z 23. 2. 2009, č.j. 1 Co 349/2008-322 ("justiční mafie" - zrušení rozsudku)
rozsudek německého Spolkového ústavního soudu z 30. 6. 2009, BVerfGE 123, 267 (výňatky v překladu J. Grince)
usnesení Nejvyššího soudu z 3. 10. 2012, sp. zn. 11 Tcu 135/2012 (imunita V. Bárty)
usnesení Nejvyššího soudu z 16. 7. 2013, sp. zn. 3 Tcu 77/2013 (imunita P. Tluchoře a spol. I)
usnesení Nejvyššího soudu z 30. 10. 2013, sp. zn. 3 Tcu 85/2013 (imunita P. Tluchoře a spol. II)
rozsudek Krajského soudu v Plzni z 11. 12. 2013, č. j. 57 A 66/2011 (k rozpuštění shromáždění na Šumavě, zejm. str. 30 - 61)
usnesení Krajského soudu v Brně z 19. 9. 2014, č. j. 64A 6/2014-20 (k volebnímu právu občanů EU s přechodným pobytem)
rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích ze 14. 8. 2015, č. j. 14 C 46/2013-107 (k diskriminaci Romů při nájmu bytu)
usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 z 24. 8. 2016, č. j. 2 T 114/2015 (k vyměňování prezidentské standarty za červené trenýrky)
rozsudek Městského soudu v Praze z 1. 9. 2016, č. j. 22 Co 207/2016-120 (k prezidentovým výrokům o F. Peroutkovi)
rozsudek Městského soudu v Praze z 21. 9. 2016, č. j. 10A 186/2015 (k nejmenování profesorů prezidentem republiky)
rozsudek Nejvyššího soudu z 22. 11. 2016, sp. zn. 26 Cdo 1454/2016 (k výpovědi z nájmu bytu)
usnesení Vrchního soudu v Praze ze 17. 10. 2016 (Rathovy odposlechy)
rozsudek Soudního dvora EU z 6. 9. 2017, C-643/15 a C-647/15 (Slovensko a Maďarsko v. Rada EU, relokace žadatelů o azyl)
rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva z 15. 5. 2018, č. 117/2015, Transgender Europe a ILGA-Europe proti ČR (ke změně pohlaví)
rozsudek velkého senátu Soudního dvora EU z 3. 12. 2019, C-482/17 (ČR v. Rada EU, řízení o neplatnosti zbraňové směrnice)
rozsudek Nejvyššího soudu z 27. 11. 2019, sp. zn 25 Cdo 348/2019 (k nošení hidžábu na zdravotnické škole)
rozsudek Soudního dvora EU z 19. 11. 2019, C-585/18, C-624/18 a C-625/18 (k nezávislosti polských soudů)
rozsudek Městského soudu v Praze z 5. 6. 2020, č. j. 3A 23/2019 (k nejmenování profesorů prezidentem republiky)