Ústavní právo (přednášky (s kolegy) k povinnému předmětu v LS a ZS)
v akademickém roce 2023/2024 nevyučuji

Program přednášek v zimním semestru
Mimořádné stavy a omezování základních práv během nich

Seznam nejdůležitějších nálezů Ústavního soudu a plné znění vybraných rozsudků jiných soudů
Systém voleb do Poslanecké sněmovny

Zkouškové otázky
Otázky k postupové zkoušce z ústavního práva s podotázkami na jednom listě
Otázky ke státní zkoušce z ústavního práva s podotázkami na jednom listě
Otázky k malé státnici z ústavního práva (2. část státní zkoušky)
Vzorová řešení klauzurních prací z ústavního práva

Klíčové ústavní dokumenty
Ústava České republiky na jednom (oboustranném) listě (+ německy)
Listina základních práv a svobod na jednom listě (+ německy)
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod včetně protokolů na jednom listě (jen hmotněprávní ustanovení)
Čl. 1 až 19 a 47 až 50 Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy na jednom (oboustranném) listě
Listina základních práv EU na jednom listě
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej na dwóch (dwustronnych) arkuszach
Verfassung der Tschechischen Republik (auf einem beidseitigen Blatt) + Charta der Grundrechte und Freiheiten (auf einem Blatt)
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (auf drei beidseitigen Blättern)

Popisy vládních krizí
vládní krize v letech 2005-2019 (celkový přehled)
vládní krize v dubnu 2005 – ústavněprávní rozbor konce vlády Stanislava Grosse
povolební sestavování vlády – ústavněprávní rozbor událostí po volbách v červnu 2006
vládní krize v dubnu 2011 – postup prezidenta republiky po návrhu předsedy vlády Petra Nečase na odvolání členů vlády Radka Johna a Josefa Dobeše
vládní krize v létě 2013
sestavování vlády po volbách v říjnu 2013

Ústavní žaloby
ústavní žaloba Senátu na prezidenta Klause (březen 2013)
ústavní žaloba Senátu na prezidenta Zemana (červenec 2019)

Vybrané odborné texty
Komentář nálezu "Melčák"
Ústavní rozměr vládní krize z května 2017