Teorie práva (přednášky (s kolegy) a semináře k povinnému předmětu v ZS i LS)
přednáška:
pondělí 10:00 - 12:00, místnost 100 (počínaje 7. říjnem 2024)
Témata přednášek 2023/2024 - zimní semestr
Témata přednášek 2022/2023 - letní semestr
Videozáznamy přednášek prof. Aleše Gerlocha z let 2020-2021
Povinná a doporučená literatura
Tabulka zásad interpretace práva + pravidla přednosti
Text přednášky o koncepci výuky a vědecké práce a výhledech oboru teorie, filosofie a sociologie práva

seminář v zimním semestru
pátek 10:00 - 12:00, místnost 243 (počínaje 5. říjnem 2024)
seminář v letním semestru
pondělí 14:00 - 16:00, místnost 214 (počínaje 17. únorem 2025)
Program semináře a podmínky zápočtu v zimním a letním semestru 2023/2024

Doporučené knihy k teorii a filozofii práva (2013)
Literatura k obecným základům právní vědy (doktorské studium)
Schéma základních pojmů teorie práva
Tabulka zásad interpretace práva
Pravá a nepravá retroaktivita

Klasifikovaný zápočet v zimním semestru - vzorový test
Zápočet v letním semestru - vzorový test

Státnicové otázky z teorie práva na 2. část státní zkoušky (od roku 2014/2015)
Zkouškové otázky z teorie práva od roku 2010/2011 + odrážky k nim
Otázky k postupové zkoušce z teorie práva s odrážkami (na jednom listě)

Cvičný příklad na právní odpovědnost "Mládí má zelenou"
Dvě úlohy na vztah mezinárodního a vnitrostátního práva

Audiovýklady:
Uvedení do teorie práva
Prameny práva ČR, mezinárodní právo a právo Evropské unie
Subjektivní práva, právní vztahy a subjekty práva
Právní odpovědnost
Interpretace práva
Aplikace práva
Demokratický právní stát, základní práva a svobody
Hodnoty, účely a zájmy v právu, právo a společnost, efektivita práva
Úvod do studia práva (pojem práva, systém práva, dělení na právní odvětví, úvod do interpretace práva)

Videozáznamy přednášek:
Tvorba práva (recentní problémy) aneb Bude Sbírka zákonů na rok 2020 nejděsivější knihou světové literatury? (14. prosince 2020)
Právo mezinárodní a vnitrostátní, právo Evropské unie (6. prosince 2021)
Interpretace práva obecně (13. prosince 2021)
Metody interpretace práva (20. prosince 2021)

Literatura:
Lon Fuller: Problém odporného udavače
Gustav Radbruch: Pět minut právní filozofie + Zákonné neprávo a nadzákonné právo (v překladu L. Hanuše)
Lon Fuller: Osm způsobů, jak neuspět při tvorbě práva
Herbert Hart: Přetrvávající otázky (alespoň str. 17-28)
Herbert Hart: Právo jako jednota primárních a sekundárních pravidel (alespoň str. 89 a 99-106)
Ronald Dworkin: Model pravidel I (alespoň str. 40-54 a 71)
Michal Bobek: Precedent v tradici common law I.
Michal Bobek: Precedent v tradici common law II.
Harald Scheu: Mezinárodní obyčej
Střet o § 1 občanského zákoníku
Jan Wintr: Základy mezinárodního práva
Jan Wintr: Základy práva EU (2018)
Platón: Kritón
Sofoklés: Antigona
Jan Wintr: Právní stát

Judikatura:
Usnesení Nejvyššího soudu ze 4. 6. 2008 o prokurátorce z procesu s M. Horákovou
Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva z roku 2001 ke střelbě na berlínské zdi
nález Pl. ÚS 27/09, č. 318/2009 Sb. (o ústavnosti ústavního zákona o zkrácení volebního období Sněmovny; "Melčák")
Komentář nálezu "Melčák"
nález Pl. ÚS 24/04, č. 327/2005 Sb. (o obecnosti zákonů, jezy na Labi)
Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/12 o slovenských důchodech
Kauza Revizor
nález I. ÚS 2208/13 z 11. 12. 2013 (k délce vazby Davida Ratha)
nález Pl. ÚS 53/10, č. 119/2011 Sb. (ke stavebnímu spoření)
nález Pl. ÚS 13/12, č. 259/2013 Sb. (k zákonnému zmocnění určit množství omamné látky) + návrh zákona zakazujícího kouření (sněmovní tisk 272)
rozsudek Městského soudu v Praze z 30. 4. 2014, č.j. 42T 8/2013 (k dopravní nehodě Romana Janouška), zejména str. 1-8 a 49-62, + úkoly na právní odpovědnost

Interpretace práva:
Tabulka zásad interpretace práva
Pravidla přednosti
Příklady k interpretaci práva I.
Příklady k interpretaci práva II.
Příklady k interpretaci práva III.
Praktikum
Příklady k interpretaci práva IV.
Rozbor interpretačních metod v nálezu Pl. ÚS 13/05
Příklady k interpretaci práva (2023)

Zákony:
Výtah z nového občanského zákoníku (velmi úzký)
Výtah z trestního zákoníku
Konsolidovaná důvodová zpráva k občanskému zákoníku

Základní práva a svobody:
Listina základních práv a svobod na jednom listě
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod včetně protokolů na jednom listě (jen hmotněprávní ustanovení)
Listina základních práv EU na jednom listě

Evropská unie:
Smlouva o Evropské unii, Smlouva o fungování EU a Listina základních práv EU na osmi (oboustranných) listech
Čl. 1 až 19 Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy
Čl. 1 až 19 a 47 až 50 Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy na jednom (oboustranném) listě