Právní filosofie (povinně volitelný předmět s prof. Gerlochem, prof. Kühnem, doc. Maršálkem, doc. Ondřejkem a dr. Žák Krzyžankovou v LS)
pondělí 8:00 - 10:00, místnost 120 (počínaje 26. únorem 2024)
Sylabus a program
Stream a nahrávky přednášek 2022/2023
Videopřednáška prof. Aleše Gerlocha Metodologické přístupy k právu (22. února 2021)
Audiopřednáška Vývoj přirozenoprávní teorie a právního pozitivismu (1. března 2021)
Zadání četby k tématu Vývoj přirozenoprávní teorie a právního pozitivismu k diskusi 27. února 2023
Četba na 17. duben 2023 - diskuse o Alexyho vážící formuli
Videozáznam přednášky z 28. února 2022, poněkud se stáčející k filosofii mezinárodního práva
Text přednášky o koncepci výuky a vědecké práce a výhledech oboru teorie, filosofie a sociologie práva


Právněfilosofické texty:
Lon Fuller: Problém odporného udavače
Gustav Radbruch: Pět minut právní filozofie + Zákonné neprávo a nadzákonné právo (v překladu L. Hanuše)
Herbert Hart: Přetrvávající otázky (str. 17-28)
Herbert Hart: Právo jako jednota primárních a sekundárních pravidel (str. 89-106)
Ronald Dworkin: Model pravidel I
(alespoň str. 37-51 a 71)
Lon Fuller: Osm způsobů, jak neuspět při tvorbě práva (str. 37-43)
Lon Fuller: Právo jako cílevědomá činnost (alespoň str. 135-140)
Jeremy Bentham a John Austin (alespoň str. 194-199)
Herbert Hart: Pozitivismus a oddělení práva a morálky (alespoň str. 67-75 a 82-89)


Thomas Hobbes: Leviathan I.
Immanuel Kant: K věčnému míru (alespoň str. 15-26)
John Rawls: Právo národů (alespoň str. 13-23)