Významné nálezy Ústavního soudu a další soudní rozhodnutí k předmětům Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu, Základní práva a svobody v českém právu a Politický kontext soudní moci I

Tato stránka obsahuje zejména nálezy Ústavního soudu, rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, rozsudky a usnesení Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu a jiných soudů sloužící jako podklady pro výběrové předměty ÚPOL FF UK Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu a Základní práva a svobody v českém právu a volitelný předmět KPS PF UK Politický kontext soudní moci I. Nálezy a rozsudky jsou zde v plném znění ve formátu Microsoft Word a jejich části, které budeme rozebírat, jsou zpravidla označeny tučně. Programy předmětů naleznete v sylabech.

nález Pl. ÚS 19/93, č. 14/1994 Sb. (k zákonu o protiprávnosti komunistického režimu)
nález Pl. ÚS 35/93, č. 49/1994 Sb. (k bezplatnému vzdělávání na základních a středních školách)
nález Pl. ÚS 43/93, č. 91/1994 Sb. (k trestnosti hanobení ústavních orgánů a k návrhu prezidenta na zrušení zákona)
nález Pl. ÚS 9/94, č. 207/1994 Sb. (ke státnímu občanství)
nález Pl. ÚS 4/94, č. 214/1994 Sb. (k anonymnímu svědkovi a principu proporcionality) úryvek z části II/a
nález Pl. ÚS 25/94, č. 165/1995 Sb. (k bezplatnému vzdělávání na základních školách)
nález Pl. ÚS 26/94, č. 296/1995 Sb. (k působnosti NKÚ)
nález III. ÚS 276/96 z 22. 10. 1996 a další (k právu být volen do Senátu a k čl. 22 Listiny)
nález Pl. ÚS 21/96, č. 63/1997 Sb. (k zákazu retroaktivity)
nález Pl. ÚS 25/96, č. 88/1997 Sb. (k uzavírací klauzuli při volbách do Poslanecké sněmovny)
nález Pl. ÚS 23/97, č. 299/1997 Sb. (k ústavní zdravotnické péči bez svolení soudu)
nález Pl. ÚS 33/97, č. 30/1998 Sb. (k prezidentovu vetu)
nález Pl. ÚS 19/98, č. 38/1999 Sb. (k odepření vojenské služby)
nález Pl. ÚS 13/99, č. 233/1999 Sb. (k platům soudců)
nález Pl. ÚS 3/2000, č. 231/2000 Sb. (zrušení vyhlášky o nájemném z bytu)
nález Pl. ÚS 9/2000, č. 52/2001 Sb. (k soudnímu přezkumu sankcí za přestupky)
nález Pl. ÚS 42/2000, č. 64/2001 Sb. (k volebnímu systému při volbách do Poslanecké sněmovny)
nález Pl. ÚS 53/2000, č. 98/2001 Sb. (zrušení ročního příspěvku na mandát ve výši 1 milión Kč)
nález Pl. ÚS 16/99, č. 276/2001 Sb. (ke správnímu soudnictví)
nález Pl. ÚS 59/2000, č. 278/2001 Sb. (k nezávislosti ČNB)
nález Pl. ÚS 14/01, č. 285/2001 Sb. (ke jmenování guvernéra ČNB)
nález Pl. ÚS 9/01, č. 35/2002 Sb. (k lustracím)
nález Pl. ÚS 33/01, č. 145/2002 Sb. (k zákazu retroaktivity v daňovém právu)
nález Pl. ÚS 7/02, č. 349/2002 Sb. (k nezávislosti soudců)
nález Pl. ÚS 36/01, č. 403/2002 Sb. (k pojmu ústavního pořádku České republiky) jen část VII
nález Pl. ÚS 8/02, č. 528/2002 Sb. (k regulaci nájemného)
nález Pl. ÚS 6/02, č. 4/2003 Sb. (ke vztahu státu a církví)
nález II. ÚS 405/02 z 3. 6. 2003 (Slovenské důchody I)
nález III. ÚS 459/03 z 20. 8. 2004 (Svědci Jehovovi a transfúze krve)
nález III. ÚS 252/04 z 25. 1. 2005 (Slovenské důchody III)
nález Pl. ÚS 73/04, č. 140/2005 Sb. (k poctivosti volební kampaně, kauza Nádvorník)
nález I. ÚS 367/03 z 15. 3. 2005 (k mezím svobody projevu, Rejžek vs. Vondráčková)
nález Pl. ÚS 21/04, č. 240/2005 Sb. (k právům vlastníka kulturní památky)
nález Pl. ÚS 13/05, č. 283/2005 Sb. (k výkladu pojmu „volební zákon“ v čl. 40 Ústavy)
nález Pl. ÚS 24/04, č. 327/2005 Sb. (k obecnosti zákonů – jezy na Labi)
stanovisko Pl. ÚS-st. 21/05, č. 477/2005 Sb. (k restituční tečce)
nález IV. ÚS 146/04 z 4. 4. 2005 (Šlouf vs. Respekt)
nález I. ÚS 453/03 z 11. 11. 2005 (k mezím svobody projevu, Zeman vs. Brezina)
nález IV. ÚS 412/04 ze 7. 12. 2005 (k omezení svéprávnosti)
nález Pl. ÚS 50/04, č. 154/2006 Sb. (k evropskému právu – Cukerné kvóty III)
nález Pl. ÚS 20/05, č. 252/2006 Sb. (k regulaci nájemného a protiústavní nečinnosti zákonodárce)
nález Pl. ÚS 18/06, č. 397/2006 Sb. (k odvolávání předsedů soudů)
nález Pl. ÚS 42/04, č. 405/2006 Sb. (k zápočtu let péče o dítě v důchodovém pojištění)
nález Pl. ÚS 37/04, č. 419/2006 Sb. (k převrácení důkazního břemene u diskriminace)
nález Pl. ÚS 66/04, č. 434/2006 Sb. (k tzv. eurozatykači)
nález II. ÚS 53/06 z 12. 9. 2006 (k odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu prezidentem republiky)
nález II. ÚS 566/05 z 20. 9. 2006 (k normativní síle judikatury)
nález I. ÚS 481/04 z 3. 10. 2006 (k anonymnímu svědkovi)
nález Pl. ÚS 17/06 z 12. 12. 2006 (k přidělení soudce Bureše k Nejvyššímu soudu)
nález I. ÚS 768/06 z 12. 12. 2006 (k vadám obecních voleb v Brně-Králově Poli)
nález III. ÚS 887/06 z 10. 1. 2007 (k vadám obecních voleb v Praze 10)
nález I. ÚS 601/04 z 21. 2. 2007 (pašerák v Thajsku)
nález Pl. ÚS 61/04, č. 16/2007 Sb. (k právu na stávku)
nález Pl. ÚS 77/06, č. 37/2007 Sb. (k tzv. přílepkům)
nález Pl. ÚS 55/05, č. 65/2007 Sb. (k platům soudců)
nález IV. ÚS 23/05 ze 17. 7. 2007 (k reportáži České televize o komunistické soudkyni)
nález Pl. ÚS 87/06 z 12. 9. 2007 (ke jmenování místopředsedy Nejvyššího soudu)
nález Pl. ÚS 78/06, č. 307/2007 Sb. (k nabytí od nevlastníka)
nález Pl. ÚS 53/04, č. 341/2007 Sb. (k rozdílnému věku odchodu do důchodu mužů a žen)
nález Pl. ÚS 45/06, č. 20/2008 Sb. (k normotvorbě obcí)
nález Pl. ÚS 24/07, č. 88/2008 Sb. (k proceduře přijetí zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů)
nález Pl. ÚS 83/06, č. 116/2008 Sb. (zrušení částí zákoníku práce)
nález Pl. ÚS 25/07, č. 160/2008 Sb. (k Ústavu pro studium totalitních režimů)
nález Pl. ÚS 2/08, č. 166/2008 Sb. (k protiústavnosti zrušení nemocenského v prvních třech dnech)
nález Pl. ÚS 1/08, č. 251/2008 Sb. (k ústavnosti zdravotnických poplatků)
nález Pl. ÚS 12/07, č. 355/2008 Sb. (k odnětí pasu a svobodě pohybu obviněného)
nález Pl. ÚS 19/08, č. 446/2008 Sb. (ústavnost Lisabonské smlouvy I)
nález I. ÚS 2477/08 ze 7. 1. 2009 (o Schwarzenberské hrobce)
nález II. ÚS 1975/08 ze 12. 1. 2009 (extrémní nesoulad mezi skutkovými zjištěními a právními závěry u vraždy)

nález III. ÚS 905/06 z 22. 1. 2009 (ke stanovení výše nájemného soudem)
nález Pl. ÚS 24/08, č. 124/2009 Sb. (k obecnosti zákonů – letiště Ruzyně)
stanovisko Pl. ÚS-st.-27/09, č. 136/2009 Sb. (k náhradě za nucené omezení vlastnického protiústavní regulací nájemného)
nález Pl. ÚS 35/08, č. 151/2009 Sb. (k bezúhonnosti a právu podnikat)
nález II. ÚS 1945/08 z 2. 4. 2009 (k právu dítěte být slyšeno ohledně ústavní výchovy)
usnesení Pl. ÚS 57/06 ze 17. 4. 2009 (odmítnutí návrhu senátorů k protiústavnosti volebního systému)
nález Pl. ÚS 1/09 z 28. 7. 2009 (obnova řízení po rozsudku ESLP Melich a Beck proti ČR)
nález Pl. ÚS 29/08, č. 181/2009 Sb. (ke stanovení daní a „rdousícímu efektu“)
nález Pl. ÚS 27/09, č. 318/2009 Sb. (o ústavnosti ústavního zákona o zkrácení volebního období Sněmovny, kauza Melčák)
nález Pl. ÚS 29/09, č. 387/2009 Sb. (ústavnost Lisabonské smlouvy II)
nález IV. ÚS 956/09 z 22. 10. 2009 (kauza „justiční mafie“, právo na zákonného soudce)
nález Pl. ÚS 2/10, č. 123/2010 Sb. (k svobodnému přístupu k soudním rozsudkům)
nález Pl. ÚS 8/07, č. 135/2010 Sb. (zrušení redukčních hranic pro výpočet důchodu)
nález Pl. ÚS 6/10, č. 163/2010 Sb. (k povinnosti propustit obviněného z vazby po vyhlášení zprošťujícího rozsudku)
nález Pl. ÚS 3/09, č. 219/2010 Sb. (k prohlídce jiných prostor a pozemků)
nález Pl. ÚS 58/05, č. 230/2010 Sb. (k územní samosprávě a regulaci hostinců)
nález Pl. ÚS 9/07, č. 242/2010 Sb. (k restitucím církevního majetku)
nález Pl. ÚS 15/09, č. 244/2010 Sb. (ke lhůtě na popření otcovství)
nález Pl. ÚS 39/08, č. 294/2010 Sb. (k funkčním obdobím předsedů soudů)
nález Pl. ÚS 28/09, č. 368/2010 Sb. (k územní samosprávě a regulaci hostinců)
stanovisko Pl. ÚS-st.-31/10, č. 426/2010 Sb. (k prohlídce jiných prostor a pozemků, časové účinky nálezu)
nález I. ÚS 2661/10 z 2. 11. 2010 (k právu dítěte být slyšeno při rozhodování o střídavé výchově)
nález I. ÚS 517/10 z 15. 11. 2010 (k poskytování informací o členství soudců v KSČ)
stanovisko Pl. ÚS-st.-30/10, č. 439/2010 Sb. (k odebrání stěru a vzorku vlasů a k zákazu nucení k sebeobvinění)
nález Pl. ÚS 57/10 z 18. 1. 2011 (k uplácení voličů v Krupce)
nález Pl. ÚS 55/10, č. 80/2011 Sb. (k legislativní nouzi)
nález Pl. ÚS 24/10, č. 94/2011 Sb. (k uchovávání a používání údajů o elektronické komunikaci)
nález Pl. ÚS 52/10 z 29. 3. 2011 (k obvodům v pražských komunálních volbách)
nález Pl. ÚS 53/10, č. 119/2011 Sb. (ke stavebnímu spoření)
nález Pl. ÚS 43/10, č. 130/2011 Sb. (k testu proporcionality a omezení procesní způsobilosti)
nález Pl. ÚS 6/11 ze 4. 5. 2011 (k obecním volbám v Karlově Studánce)
nález Pl. ÚS 17/10 , č. 232/2011 Sb. (k ústavní konformitě snížení platu státních zástupců)
nález Pl. ÚS 16/11, č. 267/2011 Sb. (k platům soudců)
nález Pl. ÚS 56/10, č. 293/2011 Sb. (k regulaci hracích automatů a samosprávě obcí)
nález II. ÚS 1969/10 z 27. 12. 2011 (k platnosti usnesení oblastního sněmu ODS na Praze 5)
nález Pl. ÚS 24/11, č. 43/2012 Sb. (k přístupu k údajům o telekomunikačním provozu v trestním řízení)
nález Pl. ÚS 5/12 z 31. 1. 2012 (k překročení pravomoci Soudního dvora EU, Slovenské důchody XVII)
nález I. ÚS 1586/09 z 6. 3. 2012 (k právu na ochranu osobnosti, Viewegh vs. Aha!)
nález Pl. ÚS 54/10, č. 186/2012 Sb. (k protiústavnosti zrušení nemocenského v prvních třech dnech podruhé)
nález Pl. ÚS 1/12, č. 437/2012 Sb. (k povinnosti vykonávat veřejnou službu a zákazu nucených prací)
nález Pl. ÚS 27/12 z 10. 1. 2013 (k právu kandidovat v přímé volbě prezidenta)
usnesení Pl. ÚS 4/13 z 5. 3. 2013 (k amnestii prezidenta republiky)
usnesení Pl. ÚS 17/13 z 27. 3. 2013 (k řízení o velezradě prezidenta republiky)
nález Pl. ÚS 6/13, č. 112/2013 Sb. (k regulaci hracích automatů a samosprávě obcí)
nález Pl. ÚS 10/13, č. 177/2013 Sb. (k majetkovému vyrovnání s církvemi)
nález Pl. ÚS 36/11, č. 238/2013 Sb. (k nadstandardům a poplatkům ve zdravotnictví)
nález Pl. ÚS 13/12, č. 259/2013 Sb. (k zákonnému zmocnění určit množství omamné látky)
nález I. ÚS 2208/13 z 11. 12. 2013 (k délce vazby Davida Ratha)
nález I. ÚS 2482/13 z 26. 5. 2014 (ke střídavé výchově)
nález I. ÚS 2211/13 z 18. 6. 2014 (k souběhu extradičního a azylového řízení)
nález Pl. ÚS 28/13, č. 161/2014 Sb. (k platům soudců)
nález Pl. ÚS 31/13, č. 162/2014 Sb. (ke slevě na dani pro pracující důchodce)
usnesení Pl. ÚS 2/14 z 19. 8. 2014 (k pětiprocentní klauzuli ve sněmovních volbách)
usnesení Pl. ÚS 17/14 z 13. 1. 2015 (k parlamentnímu disciplinárnímu řízení)
nález Pl. ÚS 19/14, č. 97/2015 Sb. (k povinnému očkování)
nález Pl. ÚS 16/14, č. 99/2015 Sb. (k povinnému očkování a školkám)
nález Pl. ÚS 14/14, č. 176/2015 Sb. (k pětiprocentní klauzuli v evropských volbách)
nález I. ÚS 3018/14 z 16. 6. 2015 (k nepostižitelnosti parlamentních projevů)
nález Pl. ÚS 21/14, č. 199/2015 Sb. (k zákonu o státní službě)

Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva
rozsudek velkého senátu ESLP z 19. 6. 2006, Hutten-Czapska proti Polsku č. 35014/97

rozsudek ESLP z 26. 10. 2006, č. 23848/04, Wallová a Walla proti ČR (k právu rodičů vychovávat své děti)
rozsudek ESLP z 21. 6. 2007, č. 23499/06, Havelka a další proti ČR (k právu rodičů vychovávat své děti)
rozsudek velkého senátu ESLP z 13. 11. 2007, č. 57325, D. H. a další proti ČR  (k romským dětem ve zvláštních školách)
rozsudek ESLP ze 14. 2. 2008, č. 55179/00, Glaser proti ČR (k zabaveným židovským obrazům)
rozsudek ESLP z 24. 7. 2008, Melich a Beck proti ČR (k právu na spravedlivý proces)
rozsudek ESLP z 27. 11. 2008, č. 298/07, Rashed proti ČR (zadržování egyptského azylanta)
rozsudek ESLP ze 4. 12. 2008, č. 19970/04, Husák proti ČR (k rozhodování o vazbě)
rozsudek ESLP z 26. 5. 2011, č. 39822/07, Ťupa proti ČR (k držení ve zdravotnickém zařízení proti vůli člověka)
rozsudek ESLP z 16. 2. 2012, č. 23944/04, Eremiášová a Pechová proti ČR (k právu na život a účinnému vyšetřování)
rozsudek ESLP z 25. 7. 2013, č. 32133/11, Kummer proti ČR (k ponižujícímu zacházení při zadržení na policejní stanici)
rozsudek ESLP z 3. 7. 2014, č. 37926/05 a další, R & L, s. r. o., a ostatní proti ČR (k regulaci nájemného)

Rozsudky a usnesení Nejvyššího správního soudu
rozsudek NSS z 27. 4. 2006, sp. zn. 4 Aps 3/2005-35 (k nejmenování mladých čekatelů soudci)
usnesení NSS z 29. 6. 2006, sp. zn. Vol 50/2006-53 (volební stížnost Petra Pávka) jen část I a Va
rozsudek NSS z 5. 11. 2007, sp. zn. 8 As 51/2007 (Křišťálová noc I)
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 4. 3. 2009, sp. zn. Pst 1/2008 - 66 (nerozpuštění Dělnické strany)
rozsudek NSS z 28. 8. 2009, sp. zn. 7 As 29/2008-104 (k rozpuštění Komunistického svazu mládeže)
rozsudek NSS z 31. 8. 2009, sp. zn. 8 As 7/2008 – 116 (Křišťálová noc II)
rozsudek NSS z 21. 5. 2008, sp. zn. 4 Ans 9/2007-197 (k nejmenování mladých čekatelů soudci)
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 17. 2. 2010, sp. zn. Pst 1/2009 (rozpuštění Dělnické strany, zejména body 226-237, 262-263, 265-276, 325-329, 339, 347-360, 368, 383-385, 391, 446, 481-489 a 613-667)
rozsudek NSS z 9. 8. 2010, sp. zn. 4 Ao 4/2010-195 (k volebním obvodům v komunálních volbách v Praze)

rozsudek NSS z 26. 7. 2010, sp. zn. 2 As 54/2010 (k povinnosti mít psa na vodítku)
usnesení NSS z 10. 11. 2016, sp. zn. Vol 4/2016 (k neplatnosti volby senátorky Dernerové)
rozsudek NSS z 2. 3. 2017, sp. zn. 7 As 242/2016 (nejmenování profesora není nečinnost)
usnesení NSS z 21. 2. 2018, sp. zn. Vol 47/2018 (k volbě prezidenta republiky)

Rozsudky a usnesení Nejvyššího soudu a jiných soudů
rozsudek Nejvyššího soudu z 10. 3. 2005, sp. zn. 3 Tdo 1174/2004 (vydání knihy Mein Kampf)
rozsudek Krajského soudu v Praze z 5. 6. 2008, č. j. 36 C 8/2008-141 (kauza "justiční mafie") I a II část
usnesení Vrchního soudu v Praze z 23. 2. 2009, č.j. 1 Co 349/2008-322 ("justiční mafie" - zrušení rozsudku)
rozsudek německého Spolkového ústavního soudu z 30. 6. 2009, BVerfGE 123, 267 (výňatky v překladu J. Grince)
usnesení Nejvyššího soudu z 3. 10. 2012, sp. zn. 11 Tcu 135/2012 (imunita V. Bárty)
usnesení Nejvyššího soudu z 16. 7. 2013, sp. zn. 3 Tcu 77/2013 (imunita P. Tluchoře a spol. I)
usnesení Nejvyššího soudu z 30. 10. 2013, sp. zn. 3 Tcu 85/2013 (imunita P. Tluchoře a spol. II)
rozsudek Krajského soudu v Plzni z 11. 12. 2013, č. j. 57 A 66/2011 (k rozpuštění shromáždění na Šumavě, zejm. str. 30 - 61)
usnesení Krajského soudu v Brně z 19. 9. 2014, č. j. 64A 6/2014-20 (k volebnímu právu občanů EU s přechodným pobytem)
rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích ze 14. 8. 2015, č. j. 14 C 46/2013-107 (k diskriminaci Romů při nájmu bytu)
usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 z 24. 8. 2016, č. j. 2 T 114/2015 (k vyměňování prezidentské standarty za červené trenýrky)
rozsudek Městského soudu v Praze z 1. 9. 2016, č. j. 22 Co 207/2016-120 (k prezidentovým výrokům o F. Peroutkovi)
rozsudek Městského soudu v Praze z 21. 9. 2016, č. j. 10A 186/2015 (k nejmenování profesorů prezidentem republiky)
rozsudek Nejvyššího soudu z 22. 11. 2016, sp. zn. 26 Cdo 1454/2016 (k výpovědi z nájmu bytu)
usnesení Vrchního soudu v Praze ze 17. 10. 2016 (Rathovy odposlechy)
rozsudek Soudního dvora EU z 6. 9. 2017, C-643/15 a C-647/15 (Slovensko a Maďarsko v. Rada EU, relokace žadatelů o azyl)

Jiné dokumenty
vládní krize v dubnu 2005 – ústavněprávní rozbor konce vlády Stanislava Grosse
povolební sestavování vlády – ústavněprávní rozbor událostí po volbách v červnu 2006
vládní krize v dubnu 2011 – postup prezidenta republiky po návrhu předsedy vlády Petra Nečase na odvolání členů vlády Radka Johna a Josefa Dobeše
vládní krize v létě 2013
vládní krize v letech 2005-2013
sestavování vlády po volbách v říjnu 2013
poslanecká iniciativa na změnu Ústavy (2013)
připravovaný vládní návrh novely Ústavy (2014)
vládní krize v květnu 2017 - odvolávání vicepremiéra Babiše