Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu (FF UK, výběrový předmět v ZS)
středa 10:00 - 11:35, U Kříže 8 (nad stanicí metra Jinonice), učebna 4014 (počínaje počínaje 4. říjnem 2017, nebude-li stávka, jinak 11. říjnem 2017)
(do předmětu jsou zváni i studenti Právnické fakulty a všech ostatních fakult UK; počet studentů PF UK ovšem max. 20)
Sylabus a podrobný program 2016/2017
Nálezy Ústavního soudu s tučně vyznačenými relevantními částmi
Komentář nálezu "Melčák"